Alleen en op mezelf

Alleen en op mezelf geworpenzo lig ik hier te staren.Te overdenkenreflecteren en mijmerenover alle voorbije jaren…

De grens

Als je alles hebt gegeven,alles wat je kon,tot zover dat je voor even,niet meer weet waar je begon…