Beperkende overtuigingen

Alleen en op mezelf geworpenzo lig ik hier te staren.Te overdenkenreflecteren en mijmerenover alle voorbije jaren…